Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve özellikle telekomünikasyon sektöründeki ilerlemeler etkilerini derinleştirmekte ve köklü değişimlere neden olmaktadır. Bilgi ekonomisi adı verilen bu yeni ekonomik yapı içinde firmalar için artık rekabet edilecek pazar giderek yerel sınırların ötesine geçmekte ve tüm dünyaya genişleyebilmektedir.

Teknolojinin gelişimi ve değişen kullanıcı ihtiyaçları, rekabetin de etkisi ile yeni standartların ve hizmetlerin üretilmesi ve bu yeniliklerin hızla hayatımıza girmesi sağlanmıştır. Değişen teknolojiye önce sahip olma yarışı, GSM Operatörlerini yeni Network ve teknolojik yatırımlara yönlendirmektedir. Bu yatırımlar için güçlü bir planlama, saha çalışması ve network yönetimi gerekmektedir. Küresel rekabette yer almanın ön şartı güçlü iş ekosistemini kurmak ve bu ekosistemi yüksek kalite bilinciyle ve uzmanlıkla donanmış insan kaynakları altyapısı üzerinde yenilikçi ve müşteriye değer ve rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmak olmuştur.

► VODAFONE ► ALCATEL - LUCENT
► AVEA ► HUAWEI
► TURKCELL ► NOKIA SIEMENS NETWORKS
► TURK TELEKOM ► ARİA SIEMENS