ERT İLETİŞİM faaliyetlerinin her aşamasında İş Güvenliğini ve Çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit ederek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, personelinin ve üçüncü şahısların sağlığını - refahını korumaya yönelik tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda aşağıda belirtilen hususları kendisine Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti Politikası olarak benimsemiştir.

  • Çevre, İş Güvenliği ve Tüketicinin Korunması sağlamak amacı ile yürürlükteki tüm yasal ve diğer şartlara uymak,
  • Çevre kirlenmesini ve gereksiz kaynak tüketimini engellemek,
  • İş Sağlığı ve güvenliğini altyapısını oluşturarak kazaları önlemek,
  • Çevre ve İş Güvenliği konularında personelini ve tedarikçilerini sürekli bilinçlendirmek,
  • Kurmuş olduğu Sağlık Emniyet ve Çevre Sistemini sürekli geliştirerek çevre boyut ve etkilerini en aza indirmek,
  • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek için gerekli kaynağı sağlamayı ve tedbirleri almak,
  • Müşterilerimizden gelen öneri,şikayet ve talepleri en kısa süre içinde incelemek ve geri bildirimde bulunmak,
  • Müşteri algısını ölçmek ve değerlendirmek için periyodik araştırma yapmak,